Haber

Fahrettin Koca: Kişi başı harcamada OECD ortalamasının altındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurula, bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı.

Sınırlı kaynakla sınırsız sorumluluk şuuruyla hareket ettiklerini belirten Koca, “Milletimizin sizler eliyle bize emanet ettiği her bir kuruşu hakkıyla değerlendirmeye çalıştık.” ifadesini kullandı.

“Kaliteli sağlık hizmeti için çalışıyoruz”

Koca, sunumda şu bilgileri verdi: “1 milyon 360 bine yakın sıhhat çalışanımızla sıhhat ailemizi yıllar içinde güçlendiriyor, vatandaşlarımıza muhtaçlık duydukları anda aktif ve kaliteli bir sıhhat hizmeti sunmak için sabırla ve dayanışma içinde çalışıyoruz.

Başta tabipler olmak üzere sıhhat işçisi sayısında OECD ülkelerine kıyasla süratli bir artış göstermemize rağmen artan talepler karşısında açığımız hala sürmektedir. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir süratle artırıyoruz lakin hala OECD ortalamasının hayli gerisindeyiz.


“Kamu sağlık harcamalarında istikrarlı artış oldu”

Küresel ekonomik duruma karşın sıhhat harcamalarımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı yüzde 5 civarındadır. Bilhassa son 4 yıl özel sektör sağlık harcamaları yüzde 1 oranıyla sabit seyrederken kamu sağlık harcamalarında istikrarlı bir artış olmuştur. Son 20 yılda kamu cari sağlık harcamasının oranı Amerika’da 2,5 kat, OECD’de neredeyse 1,5 kat artarken, sıhhatteki bütün gelişmelerle birlikte bizde bariz bir artış olmamıştır.”

“OECD ortalamasının altında harcama yapıyoruz”

Bakan Koca, kişi başı sağlık harcamasında günden güne önemli bir artış sağlanmasına rağmen bu oranın korunduğunu vurgulayarak, “Kişi başı kamu cari sıhhat harcamasında OECD ortalamasının epeyce altında olduğumuzu biliyoruz, yaşlanan nüfusumuzla birlikte bu oranın artması kaçınılmaz olacaktır. Fakat vatandaşlarımızın cepten yaptığı harcamalar bakımından OECD ortalamasının altında harcama yapıyoruz.” dedi.

“Yatırımlara daha fazla kaynak ayırıyoruz”

Bunu kamu yatırımları içinde Sağlık Bakanlığı yatırımlarına daha fazla kaynak ayırarak sağladıklarını söyleyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılında Bakanlık yatırımlarının kamu içindeki artışına kendi imkanlarımızla inşa ettiğimiz kent hastaneleri de dahildir. Bununla birlikte gerek OECD sıhhat dataları, gerek Avrupa Komitesi raporlarında, Türkiye hala yaptığı sıhhat harcamasına nazaran sıhhat hizmetlerinden en üst düzeyde memnuniyet elde eden ülke olma özelliğini korumaktadır.

2002 yılından bu yana temel sıhhat göstergelerinde kıymetli seviyede ilerleme kaydettik. Bebek ve anne vefatlarını kıymetli ölçüde azalttık. Yıllardır titizlikle takip edip muvaffakiyetler sağladığımız bebek ve 5 yaş altı çocuk vefatlarını daha da azaltmakta kararlıyız. Hiçbir annenin hayatını kaybetmesine tahammül göstermek istemiyoruz. Sıhhat sistemimiz bu güç ve donanıma sahip durumdadır. Doğumda beklenen hayat mühleti erkelerde 76, bayanlarda 81 olmak üzere ortalamada 6 yıl uzayarak 79 yılı buldu. Ülkemizi kıyasladığımız ülkelere nazaran vatandaşımızın daha uzun bir hayat yaşadığı bir periyoda girdik. Bu olumlu gelişmeler, bizi yaşlanan bir nüfusla yüz yüze getirmektedir. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfusumuz artmaktadır. Gelecek planlamalarımızı yatırımlarını bu gerçeği dikkate alarak yapmak durumundayız.”

“Salgına hazır olan ülkelerden biriyiz”

Bakan Koca, Bakanlığın temel görevlerinden olan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine her zaman öncelik verildiğinin altını çizerek, Türkiye’nin küresel salgını en hazırlıklı karşılayan ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Yatırımların ve özellikle şehir hastanelerinin, küresel salgın sürecinin sağlıklı yönetilmesinin kritik unsurlarından olduğunu belirten Koca, “Artan ağır bakım gereksinimine, 40 bini aşan ağır bakım yatağımız sayesinde süratle karşılık verdik. Hastanelerde kapasitemizi olabildiğince artırdık. Gereksinimimiz olan teşhis kitini, teneffüs aygıtını, ferdî hami gereçleri üreterek vatandaşımızın hizmetine sunduk.” diye konuştu.

“Kovid periyodunda vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık”

Koca, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’deki uygulama örneklerine ilişkin bilgi verdi.

Salgının en şiddetli anında, her biri 1000 yatağı aşan acil durum hastanelerini 45 gün içinde inşa edip hizmete sunduklarını anlatan Koca, dünya çapında vaka ve ölüm sayıları artarken, gelişmiş olduğu söylenen ülkelerde yaşanan istenmeyen görüntülerden Türkiye’yi uzak tutmayı başardıklarını tabir etti.

Koca, “Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Salgının kaynağı olan Çin’in Vuhan kentinden vatandaşlarımızı tahliye ederek başladık. Ambulans uçaklarımızla kıtaları aşarak 185 hasta vatandaşımızı ülkemize getirdik.” diye konuştu.

Koca, “Dünya çapında aşı tedariki sağlayan ilk ülkelerden biriydik. Sağlık çalışanlarımızdan başlayarak yaygın aşılamaya giriştik. Birçok ülkenin aksine vatandaşlarımıza farklı teknolojiyle üretilen aşı alternatifleri sunduk. Kısa sürede kendi aşımız Türkovac’ı ürettik. Günlük aşılama sayısında rekor kırdık. İlk 2 ayda Avrupa ülkeleri içinde vatandaşlarını en hızlı aşılayan 2. ülke konumuna yükseldik.” dedi.

Dijital araçlarla hastaların, temaslılarının yakından izlendiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

“7 şehir hastanesi yapılıyor”

Küresel salgın periyodunda kent hastanelerinin değerinin daha yeterli anlaşıldığı değerlendirmesinde bulunan Koca, “Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme geçildiğini takdir edersiniz. Bugün teknolojik altyapısıyla birlikte sağlıkta yeni bir akademik markalaşmadan bahsedebiliyorsak, ‘Health Türkiye’ markasıyla dünyaya açılabiliyorsak, bunu yeni döneme adını yazdıran şehir hastaneleri sayesinde yapıyoruz. Bu hastanelerimiz birer hastane olmaktan öte, her biri kendi içinde bütün hizmetleri kapsayan birer hastane şehirleridir.” tabirlerini kullandı.

Koca, 4 bin 50 yatak kapasiteli Türkiye’nin en büyük şehir hastanesinin de iki ay önce Ankara’da hizmete girdiğini hatırlattı.

Kamu-özel iştiraki modeliyle tamamlanan 14 kent hastanesinin bugün 22 bin 675 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Koca, şu değerlendirmeyi yaptı: “Aynı modelle inşaatı devam eden 4 hastanemizle birlikte 5 bin 755 yatak daha ilave edilecektir. Şu ana kadar genel bütçe kaynakları ile yapılan 6 şehir hastanemiz 6 bin 730 yatak kapasitesi ile hizmet sunmaktadır. Genel bütçe kaynaklarıyla 7 bin 450 yatak sayısına ulaşan 7 şehir hastanemizin yapımı devam etmektedir.”

Genel bütçe kaynaklarıyla Diyarbakır, Trabzon, Mardin, İstanbul Sancaktepe ve Rize kent hastanelerinin proje ve ihale süreçlerinin de devam ettiğini aktaran Koca, kent hastanelerin ülkenin dört bir yanını kuşatacağını söyledi.

“Şiddet suçları katalog suçlar kapsamına alındı”

Koca, sıhhat çalışanlarının süreç içinde kayba uğrayan özlük haklarının, maruz kaldıkları şiddet olaylarının, onları gitgide riskli hastalardan uzaklaştıran malpraktis davalarının, bu bahiste harekete geçmeyi kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı.

Vatandaşların sıhhatini teminat altına almak için yeni bir ıslahat başlatılması gerekliliği doğduğunu söz eden Koca, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Beyaz Islahat kapsamındaki taleplerimize sahip çıkarak sıhhatte şiddetin önlenmesi, malpraktis davalarına karşılık teminat oluşturulması ve özlük hakları mevzularındaki düzenlemeleri yapan Şanlı Meclisimize huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu sayede sıhhat çalışanlarımıza yönelik şiddet cürümleri, katalog kabahatler kapsamına alındı. Düzgün hal indirimi kalktı, yüzde 50 oranında ceza artırımı geldi. Sıhhatte Şiddetin Önlenmesi Aksiyon Planı’nı adım adım uyguluyoruz. Artık sıhhat çalışanlarına soruşturma müsaadesini Mesleksel Sorumluluk Heyeti veriyor. Malpraktis davalarında kasıtlı olarak mesleği berbata kullanmak yargı kararıyla kesinleşmedikçe tazminat rücu edilmiyor. Böylelikle sıhhat çalışanımız da hastamız da kamu garantisi altına alınmış oldu.”

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının güzelleştirilmesi için yeni düzenlemeler yapıldığını aktaran Koca, sabit ek ödemenin merkezi bütçeye aktarılarak maaşa eklendiğini anımsattı. Koca, taban ek ödemesi ile birlikte teşvik ve ödüllendirmeye dayalı yeni bir ek ödeme sistemi getirildiğini anlatarak tabiplerin emekli maaşlarında iyileştirmeler yapıldığını bildirdi.

İki yıllıklar dahil, yükseköğretim mezunu tüm sıhhat çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasının sağlandığını tabir eden Koca, şunları kaydetti:

“İntörn tabipler ve diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler minimum fiyat seviyesine çıkarıldı. Temel yükü çeken asistan doktorlarımızın aylık nöbet sayıları sınırlandı. Nöbet sonrası müsaade zarurî hale getirilerek daha insani bir çalışma ortamı sağlandı. Başta taşra hastaneleri olmak üzere, tüm hastanelere yaygınlaştıracak halde kontratlı takımlar artırıldı. Kontratlı doktor takımı 27 bine çıkarıldı. Tabip takımımızdaki bu gelişmelerle birlikte hastanelerimizde randevu kapasitemizi artırmak için bir dizi tedbirleri devreye koyduk. Her polikliniğe bir tıbbi sekreter görevlendirip doktorların iş yükünü azaltıyoruz. Mesai sonrası çalışmayı da teşvik ederek kapasitemizi yükseltiyoruz. Bununla birlikte birtakım branşlarımızda doktor artışına hala muhtaçlığımız olduğunu tabir etmeliyim. Son ilanımızda 6 bine yakın doktorumuzun kamuya geri dönmesi, 2022 yılı 2. Devir Tıpta Uzmanlık İmtihanı sonrası yerleşmelerde yüzde 99’u bulan dolulukla rekor kırılmış olması, Beyaz Reform’un erken devir tesirlerini göstermeye kâfi sanırım.”

“İzlem göstergelerinde en âlâ ilerlemeyi sağlayan ülke durumuna geldik”

Koca, hastalık riskleriyle gayret ederken izlemler, kontrol ve ölçümler ile meskende, okulda ve insanın olduğu tüm alanlarda sıhhatle ilgili önlemler almaya uğraş ettiklerini vurguladı.

Aile tabiplerinin, doğumundan itibaren sorumluluklarını üstlendikleri vatandaşların her türlü sıhhat sorunları için birinci müracaat, bağışıklama, kronik hasta takibi, erken teşhis ve tedavi yoluyla birinci basamak sıhhat hizmetlerimizin omurgasını teşkil ettiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi:

“Yeni uygulamaya koyduğumuz Hastalık İdare Platformu ile maksat nüfuslarındaki yaşlıların yüzde 10’una ulaşarak takip yapıldı. Avrupa’da Bulaşıcı Olmayan Hastalık Taahhütlerinin İzlenmesi Raporu’na nazaran izlem göstergelerinde en düzgün ilerlemeyi sağlayan ülke durumuna geldik. Pilot uygulamasını yürüttüğümüz aile diş hekimliği modelini kısa müddette yaygınlaştırarak esirgeyici ağız diş sıhhati hizmetlerinde de öncü olmayı hedefliyoruz. On üç farklı antijenle dünyanın en geniş aşılama programını yürütüyor ve yüksek orandaki başarımızı sürdürüyoruz.

Göçmenlerimizin çocuklarına, kendi çocuklarımıza uyguladığımız bağışıklama takvimini motamot uyguluyoruz. Yıllardır orta vermeden sürdürdüğümüz tüberküloz ve hepatit üzere hastalıklarla gayretimizden ziyadesiyle haberdar olduğunuzu biliyorum. Tüm dünyada olduğu üzere global salgın devrinde aksamaya uğrayan kanser taramalarına tekrar sürat verdik. Göğüs ve rahim ağzı kanser taramalarımızı yurt sathına yayılmış 348 merkez aracılığıyla sürdürüyoruz.”


Koca, yeni doğan tarama programının da sürdüğünü söz ederek böylelikle yılda ortalama 25 bin bebek ve çocuğun erken teşhis ile tedavi ve rehabilitasyon fırsatına sahip olduğuna işaret etti. Bu yıl tarama programına Konjenital Adrenal Hiperplazi ve SMA’yı da eklediklerini de hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

“Söz buraya gelmişken son yıllarda sıkça gündemimizde olan SMA hastalığından bahsetmek isterim. Geçtiğimiz yılsonunda evlenecek çiftlerde, yeni doğan bebeklerde ise bu yıl mayıs ayında SMA taramasını başlattık. Çiftlere rehberlik ediyor, tespit ettiğimiz bebeklerin en kısa sürede tedavisini başlatıyoruz. Taramanın başlangıcından bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk.”

Bakan Koca, hastanelerdeki 442 hamile okulunda ve birinci basamaktaki 1080 hamile bilgilendirme sınıfında gebeler ve eşlerine yönelik doğuma hazırlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Türkiye’deki doğumların yüzde 98’inin hastanede gerçekleştiğini, doğum yapılan hastanelerin tamamının bebek dostu hastane sertifikasına hak kazandığını aktaran Koca, konutta sıhhat hizmetinin altyapısı ve kapsamını da genişlettiklerine işaret etti.

Bakan Koca, “Uzaktan sağlık hizmetiyle mekandan ve ulaşımdan bağımsız bir dönem başlıyor. Bu hususta yasal altyapıyı tamamlamış olmakla birlikte henüz uygulama yaygınlaşmış değil. Öncelikle pilot illerimizde yaşlı ve engellilerimizin reçeteleri ve sağlık raporlarını onlar evlerindeyken düzenleyerek uygulamayı başlattık. Kısa sürede ülke geneline yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.

“2023 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığımız kaynağı 8 kat artırdık”

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin ekim ayı prestijiyle 232’ye ulaştığını aktaran Koca, “Sağlık tesislerimizde arındırma ve rehabilitasyon merkezlerini hayata geçiriyoruz. 2023 yılı bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığımız kaynağı, bugüne taşınan rakamlarla reel olarak 8 kat artırıp 84 milyar 39 milyon liraya çıkardık.” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, bugüne kadar 57 bin hastanın hava ambulansıyla, 31 bin hastanın deniz ambulansıyla taşındığını, bu yılın 10 ayında kara ambulanslarıyla taşınan hasta sayısının ise 6 milyona yaklaştığını bildirdi.

“Yoğun bakımdaki hastalarımızın sağlık bilgilerini e-Nabız’dan günlük olarak yakınlarıyla paylaşıyoruz”

Gönüllülerden oluşan 14 bin sıhhat işçisi, 300’ü aşkın aracıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) Türkiye’nin her noktasındaki afetlerin yanı sıra gereksinim duyan ülkelerde de hizmet verdiğine dikkati çeken Koca, Bakanlık olarak 953 hastanede 165 bini aşkın yatak kapasitesi ve yüksek teknolojik aygıtlar ile hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımız hastanelerindeki ağır bakım yatak sayımızı 28 kat artırarak 24 binin üzerine çıkardık. Global salgın periyodunda Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkeler ağır bakım krizi ile boğuşurken biz bu periyodu sıkıntısız atlattık. Ağır bakımda yalnızca kapasite artışı sağlamakla kalmadık. Geliştirdiğimiz uygulamayla haziran ayından itibaren ağır bakımdaki hastalarımızın sıhhat bilgilerini e-Nabız üzerinden günlük olarak yakınlarıyla paylaşıyor, bilgilendirme yapıyoruz.

Palyatif Bakım Hizmet sunumu ile ömrü tehdit altında olan hastalarımızın sıkıntılarını üstleniyor ve bu günlerini mümkün olan en yüksek ömür kalitesiyle geçirmelerini sağlıyoruz. Yanık tedavisi özellikli bir alandır. Kamu hastanelerimiz bünyesinde açtığımız 20 yanık merkezi, 33 yanık ünitesiyle toplam 646 yatak kapasitesiyle yanık hadiselerine hızla müdahale ediyoruz. Ağız ve diş sıhhati teşhis ve tedavi hizmetlerinin kamuda aktifliğini ve erişilebilirliğini artırıyoruz. Ağız ve diş sıhhati hastanesini 36’ya, ayaktan ağız ve diş sağlığı merkezini 133’e çıkardık.”


“İnteraktif Görüntü Temelli Otizm taraması kapsamında 2 milyon 264 bin çocuğa ulaşıldı”

Nadir Hastalıklar Eylem Planı’nın hazırlandığını anımsatan Koca, “İnteraktif Görüntü Temelli Otizm taraması kapsamında 2 milyon 264 bin çocuğa ulaşıldı. Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sıhhati Hizmet Üniteleri (ÇÖZGEM) 3 vilayette pilot olarak uygulamaya geçildi. En kısa müddette ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.” dedi.

Sağlıkta dijitalleşme konusunda Türkiye’nin birçok ülkenin hayal bile edemediği bir konumda olduğunu vurgulayan Koca, akredite dijital hastane sayısında, kronik hasta takibinde, mobil uygulamalarla fark yaratıldığını, küresel salgın döneminde bunun yararının fazlasıyla görüldüğünü ve söz konusu dönemde e-Nabız kullanıcı sayısının 68 milyona ulaştığını söyledi.

“85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ek işçi istihdamı sağlayacağız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının sayısının 777 bini Bakanlık bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştığına dikkate çekerek, şöyle konuştu:

“Buna karşın, yeni insan kaynağına muhtaçlığımız var. Artan talepler karşısında 7 gün 24 saat kesintisiz verilen hizmetlerin çalışanlarımız üzerindeki yükünü takdir edersiniz. Sıhhatte Beyaz Islahat kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ek işçi istihdamı sağlamış olacağız.

Bu ortada son günlerin değerli bir polemik konusu olan konuya da değinmek isterim. Global salgınla birlikte tüm dünyada sıhhat çalışanına artan talep çok değişmiş, değerli oranda sıhhat çalışanı hareketliliği yaşanmıştır. Yıllar içinde öbür kurumlara geçmek de dahil istifaen Bakanlığımızdan ayrılan doktor ve uzman doktor sayılarını tabloda görüyorsunuz. Tıpkı biçimde kamuda yeni misyona başlayan tabip sayıları da görülmektedir. Beyaz Islahatın hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur.”

Kamuda istihdam edilen uzman tabip ve tabip sayısı yaklaşık 24 bin

Bakan Koca’nın paylaştığı tablodaki verilere göre, 2022 yılında kamudan 2 bin 239 uzman hekim istifa ederken, 9 bin 86 uzman hekim istihdam edildi. İstifa eden hekim sayısı 1955, istihdam edilen hekim sayısı 14 bin 627 oldu.

Böylelikle, bu yıl kamudan istifa eden toplam uzman hekim ve hekim sayısının 4 bin 194 olurken, istihdam edilen uzman hekim ve hekim sayısı 23 bin 713’e ulaştı.

Söz konusu datalar, ekim ayında istihdam edilen uzman doktor ve tabip sayıları ile üniversite ve başka kamu kuruluşlarına geçmek için ayrılanları da kapsıyor.

Gelecek yıl için 45’i hastane, 177 sağlık tesisinin yatırımı planlandı

Sunumunda 979 birinci basamak sağlık kuruluşu ve 60 bin yatak kapasitesine ulaşan 345 hastane yatırımının, proje aşamasından inşaat aşamasına geçme sürecinin devam ettiğini bildiren Koca, “Son 20 yılda 738’i hastane olmak üzere 3 bin 992 sıhhat tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. Önümüzdeki yıl 45’i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmıştır.” ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye’nin 161 ülke ve 12 memleketler arası kuruluşun salgınla çabasına katkı sağladığına dikkati çekerek, bu yıl 56 ülkeye Türkiye’nin sağlık sisteminin tanıtıldığını anlattı.

İkili anlaşmalarla dost ülkelerin sağlık personeline eğitim verildiğini, hastalarının kabul edildiğini, sağlık iş forumlarının düzenlendiğini belirten Koca, Somali, Sudan, Nijer, Bangladeş, Kırgızistan, Filistin ve Arnavutluk’ta da Türkiye Dostluk Hastanelerinin hizmet verdiğini anımsattı.

“Tıbbi cihazda ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 54’e ulaştı”

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunun (TİTCK) ilaç ve tıbbi aygıt pazarının regülasyonu ve akılcı ilaç kullanımında kıymetli misyonlar üstlendiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 2022’de pazardaki imal ilaç oranı kutu bazında yüzde 89’a, paha bazında ise yüzde 53 düzeyine ulaşmıştır. Tıbbi aygıtta ihracatımızın ithalatı karşılama oranı her yıl artarak yüzde 54’e ulaşmış durumdadır. Piyasaya arzından hastaya kullanımına kadar ilaç ve tıbbi aygıt idaresini büsbütün dijital platformda yürüten bir kurum olması sebebiyle dünyada bir birinci olma özelliği taşımaktadır.”

“Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sı Hıfzıssıhha’da üretilecek”

Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) üniversite, kamu kurumları ve sıhhat endüstrisine yönelik 26 farklı alanda AR-GE takviye programları başlattığını, bu sayede 1500’den fazla araştırmacı desteklendiğini aktaran Koca, 22 Aralık 2021 tarihinde acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu ve birincil aşı olarak klinik çalışma sonuçlarının milletlerarası bilim mecmualarında yayımlanarak kabul gördüğünü bildirdi.

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Eser Araştırma ve Üretim Merkezi’nin inşasının sürdüğüne işaret eden Koca, “Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sı Hıfzıssıhha’da üretilecektir.” diye konuştu.

“Merkezi Yönetim Bütçesinde Bakanlığımız için 293 milyar 368 milyon lira ödenek öngörülmüştür”

Bakan Koca, Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlerde 2020’de 60 olan bulgu sayısının 2021 kontrolünde 35’e indiğini söyleyerek, “Çözüme kavuşturulan bulguların 16’sı kent hastaneleri ile ilgiliyken başkaları farklı konulardaydı. Bulguların 10’u şehir hastaneleri, 9’u muhasebe kayıtları hakkındadır. Bu bulguların 5’i düzeltildiği halde 2021 mali tablolarına yansımamıştır.” şeklinde konuştu.

Koca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı kesin hesabı ve 2023 yılı bütçesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“2021 yılı kesin hesabı; Sıhhat Bakanlığı 98 milyar 858 milyon lira, Türkiye Hudut Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü 335 milyon lira, Türkiye İlaç ve Tıbbı Aygıt Kurumu 195 milyon lira, Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı ise 108 milyon lira olarak gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı Merkezi İdare Bütçesinde; Bakanlığımız için 293 milyar 368 milyon lira, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğüne 323 milyon lira, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumuna 565 milyon lira, Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığına ise 511 milyon lira ödenek öngörülmüştür.”

Koca, “Önümüzde değerli fırsatlar var. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi sıhhat ağının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yüksek teknolojiyle donanmış çağdaş hastaneler bakımından bölgemizde örnek ülke durumundayız. Kent hastanelerimizi akademik olarak güçlendirip memleketler arası alanda önder hale getirecek bir global markalaşma hareketini başlatıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Her hamileye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz”

Sağlıkta dijitalleşmede birçok ülkeye de bilgi ve tecrübe ihraç edildiğini, uzaktan sağlık hizmeti ve giyilebilir mobil teknolojilerle sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme geçtiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

“Dünyada ender örneklerden biri olacak halde, devletin şefkat ve merhamet elini bir kez daha büyüklerimiz için göstererek 85 yaş üzeri tüm büyüklerimizi kendilerinden sorumlu olacak bir tabibe emanet ediyoruz. Dünyada birinci olan aile diş hekimliği uygulamasını ülke sathında yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sıhhati hizmetlerinin en kapsayıcı halde uygulandığı birinci ve tek ülke olacağız.

Sağlıklı jenerasyonlar için, olağan doğumu özendirmek üzere her hamileye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Bağımlı hastalarımızın yaşama sarılmasını kolaylaştıracak tam donanımlı Bağımlılık Müracaat Arındırma ve Rehabilitasyon (BAHAR) merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Özel çocuklarımızın sıhhat temas noktasını oluşturacak Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sıhhati Merkezlerini (ÇÖZGEM) her vilayette açıyoruz. Binlerce bireye yeni istihdam oluşturacak, yerli ve ulusal sıhhat teknolojilerinin merkezi halini alacak Sıhhat Vadisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bakan Koca, sunumunun sonunda insan için merhametle hizmet etmeyi amaçladıklarını, vicdan terazisinde kendisine yer bulamayan hiçbir bahsin da gündemlerinde olmayacağını vurgulayarak, uğraş, sebat ve fedakarlıklarıyla sıkıntı günlerin birlikte atlatılmasını sağlayan tüm sıhhat ailesine teşekkürlerini iletti.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şehir içi Nakliyat
Başa dön tuşu